Liigu edasi põhisisu juurde

Õiguslik teade

Elis Textile Service AS
Lao 10, Nõo vald, Tartumaa, 61601
Reg. nr: 10080744
KMKR nr: EE100012574

e-mail: ee.info@elis.com
Veebisait: 
https://ee.elis.com 

Telefon: +372 741 8544

Veebisaidi eesmärk
Käesoleva õigusliku teate eesmärk on määrata kindlaks Elis Textile Service AS veebisaidi https://ee.elis.com (edaspidi: veebisait) kasutamise kord ning kasutajate juurdepääsutingimused. Kõik ühendused veebisaidiga peavad olema kooskõlas käesoleva õigusliku teatega, mida Elis Textile Service AS võib igal ajal muuta või ajakohastada. Veebisaidile minnes ja seda kasutades kohustute käesolevast teatest kinni pidama. Kui te ei nõustu allpool sätestatud tingimustega, palume teil veebisaiti mitte kasutada.

Juurdepääs veebisaidile
Elis Textile Service AS püüab tagada juurdepääsu veebisaidile, kuid tal ei ole kohustust seda teha. Juurdepääs veebisaidile võib katkeda hoolduse ja uuenduste tegemiseks, samuti muudel, sh tehnilistel põhjustel. Elis ei vastuta niisuguste katkestuste ega nende tagajärgede eest kasutajale.
Intellektuaalomandi õigused
Veebisaidi
https://ee.elis.com sisu (sh andmed, teave, fotod, illustratsioonid, logod, tootemargid) on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega ning kuuluvad täielikult nende avaldajale. Elis Textile Service AS või kolmandale isikule kuuluva veebisaidisisu mis tahes viisil kopeerimine, taasesitamine, esitlemine, mugandamine, muutmine või levitamine on ebaseaduslik, välja arvatud ühe koopia säilitamine ühes arvutis, mida kasutaja kasutab üksnes isiklikult ja eraviisiliselt.
Veebisaidil esitatud teave võib ette teatamata muutuda. See esitatakse ilma ühegi otsese ja kaudse garantiita ning see ei anna alust nõuda kompensatsiooni. Veebisaidil olev teave ja kujutised on kaitstud © 2019 Elise või tema partnerite autoriõigusega. Logod on registreeritud kaubamärgid.

Kasutustingimused
Veebisaidil https://ee.elis.com olevaid dokumente ei tohi ühelgi viisil kopeerida, taasesitada, avaldada, alla laadida, postitada, edastada ega levitada, välja arvatud dokumentide lihtsa salvestamise korral personaalarvutisse isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Sel juhul tuleb säilitada viited omandiõigusele. Nende dokumentide muutmine või muul otstarbel kasutamine on Elis Textile Service AS või kolmandate isikute omandiõiguse rikkumine.
Vastutus
Veebisaidil 
https://ee.elis.com avaldatud dokumendid ja teave on esitatud niisugusena, nagu need on, ilma ühegi sõnaselge ega vaikimisi garantiita. Elis Textile Service AS jätab endale õiguse oma veebisaidi sisu igal ajal teatamata muuta või parandada. Elis ei vastuta juhul, kui internetikasutaja arvutiseadmed on nakatunud viiruse või muu arvutinakkusega. Veebisaidi kasutajad vastutavad kõigi asjakohaste meetmete võtmise eest, et kaitsta oma andmeid ja/või tarkvara internetis levivate viiruste eest. Elis Textile Service AS, tema töötajaid, tarnijaid ja partnereid, keda veebisaidil mainitakse, ei saa lepingulise kohustuse rikkumise, lepinguvälise kahju ega muul alusel vastutusele võtta ühegi otsese, kaudse, ettenägematu, kaasneva ega muu kahju eest, sealhulgas rahalist või kaubanduslikku laadi kahju eest, mis tuleneb Elis Textile Service AS veebisaidi või sellelt saadud teabe kasutamisest.

Hüperlingid
Veebisait https://ee.elis.com võib sisaldada Elis Textile Service AS või kolmandate isikute partnersaitide hüperlinke. Elis Textile Service AS ei ole nende veebisaitide üle kontrolli ja ta ei vastuta seetõttu nende toimivuse ega sisu eest ning nendel pakutava või neilt pärinevate reklaamide, toodete ega teenuste eest. Hüperlinkide loomiseks veebisaidile https://ee.elis.com tuleb selles enne Elis Textile Service AS-ga  kokku leppida.
 

 

Võta meiega ühendust

Vajad lisainformatsiooni ? Võta meiega ühendust !

Kontaktivorm

Võtame Teiega peagi ühendust!

*Kohustuslikud väljad

 
Selle vormi kaudu kogutud isikuandmeid ja andmeid töödeldakse elektrooniliselt, et vastata teie teabepäringutele meie teenuste kohta. Neid võidakse kasutada äritegevuseks vastavalt teie vajadustele ja lepingu täitmiseks.
Kui täidate meie vormi, töödeldakse kogutud andmeid teie nõusoleku alusel teie päringule vastamise eesmärgil.

CAPTCHA